โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็ก

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งมีการเริ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะ SME มากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในกลุ่มนี้ จึงได้ทำปรึกษาและออกแบบร่วมกับผู้ผลิต เพื่อจำหน่าย และติดตั้ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งใช้งบประมาณลงทุนเพียง 1 – 5 ล้านบาท สามารถให้ผลิตได้ปริมาณตั้งแต่ 500kg ถึง 5,000kg ต่อชั่วโมง (0.5 – 5 Ton/Hr) โดยขึ้นอยู่กับ ชนิด ขนาดและประเภท ของอาหารสัตว์ โดยเราแยกเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เป็น 2 ประเภทดังนี้

1.การผลิตโดยเครื่องอัดเม็ด กำลังการผลิต 500 ถึง 5,000kg ต่อชั่วโมง เป็นกระบวนการผลิตสำหรับอาหารสัตว์ สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค รวมถึงอาหารปลาชนิดจมน้ำ โดยกำลังการผลิตจะแปรผันตามชนิดของอาหารที่ผลิต และขนาดของเม็ดอาหาร

2.การผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูสชั่น กำลังการผลิต 300 ถึง 500kg ต่อชั่วโมง เป็นกระบวนการผลิตสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว รวมถึงอาหารสัตว์ชนิดลอยน้ำ เช่น อาหารปลาดุกอาหารกบ เป็นต้น