โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปลาลอยน้ำขนาดเล็ก (PETFOOD AND AQUA FEED)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งมีการเริ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะ SME มากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในกลุ่มนี้ จึงได้ทำปรึกษาและออกแบบร่วมกับผู้ผลิต เพื่อจำหน่าย และติดตั้ง เครื่องจักรในกระบวนการอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปลาลอยน้ำขนาดเล็ก (PETFOOD AND AQUA FEED) โดยใช้งบประมาณลงทุนเพียง 3 – 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูสชั่น กำลังการผลิต 300 ถึง 500kg ต่อชั่วโมง สำหรับผลิตสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว รวมถึงอาหารสัตว์ชนิดลอยน้ำ เช่น อาหารปลาดุก อาหารกบ อาหารปลานิล เป็นต้น โดยเครื่องจักรผลิตจากสเตนเลสสตีล เพื่อสุขลักษณะและคุณภาพของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ดี